Oponešice > Obecní úřad

Obecní úřad


Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Úplný název: Obec Oponešice
Důvod a způsob založení: Dle zákona č. 367/1990 Sb. v platném znění zákona č. 128/2000 Sb. Obec je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou
Organizační struktura:
Starosta: Moltaš Jaroslav
Místostarosta: Ondrák Luboš
Zastupitelstvo: Fráňa Josef
Mandát Jan
Nevěčný jiří
Procházka Zdeněk
Vybíral Jan
Hospodářka, účetní:    Nevěčná Ludmila
Kontaktní spojení: Sídlo: Oponešice č.27, p. Třebelovice 67532
Telefon: 568 443 061
E-mail: urad@obecoponesice.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 86-3529380297/0100
IČO, DIČ: IČO: 00378291
DIČ: CZ00378291
Úřední hodiny, informace: Úřední hodiny: úterý 17 - 19 hod.
Informace na vývěsce u prodejny Jednota a u čekárny autobusu
Příjem žádostí, stížností, návrhů: Ústně, písemně a nebo pomocí telekomunikačního zařízení na Obecním úřadě ve Oponešicích
Nejdůležitější předpisy: 1. Ústava České republiky
2. Listina základních práv a svobod
3. Zákony č. např. 128/2000 Sb. o obcích
Sazebník úhrad za poskytování informací: Mzdové náklady: Kč/hod.
Materiálové náklady (kopírování, papír, obálky apod.):
Doručovací náklady:
Ostatní prokazatelné náklady: