Oponešice > Knihovna

Knihovna
Otevírací doba:

Sobota 16:00 - 18:00
Neděle 14:00 - 15:00

Počet knih:
viz foto :-)
Některé knihy se obměňují v rámci výměnného knihovního programu.
Zapůjčení libovolné knihy je možné díky partnerské knihovně v ?Třebíči?
http://www.knihovnatr.cz/katalog/oponesice/
Veřejný internet:
V otevírací době knihovny je možné zdarma využít počítač připojený k internetu.
Jiný čas lze individuálně domluvit se sl. Dagmar Moltašovou.